Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Kubusia Puchatka

 

Nawigacja

Witamy u "Kubusia Puchatka"

Zapraszamy do podróżowania po naszej krainie


 

LETNIE SPOTKANIA U „KUBUSIA PUCHATKA”
DNI ADAPTACYJNE
– pobyt dziecka w przedszkolu
z osobą bliską.
Prowadzenie zabaw integracyjno – poznawczych.

 

HARMONOGRAM

 

DATA SPOTKANIA, CZAS TRWANIA

FORMA I CEL SPOTKANIA

CO PRZYNIEŚĆ

08.07.2014 (WTOREK)

 

15.00- 16.00

 

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELKAMI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
- zapoznanie z wyposażeniem ogrodu przedszkolnego,
- zabawy na sprzęcie,

- rozmowy z nauczycielkami,

- rozdanie rodzicom ankiety na temat przebiegu dni adaptacyjnych.

 

 

- wypełnioną ankietę informacyjną o dziecku

 

09.07.2014 (ŚRODA)
 

9.30- 11.00

 

SPOTKANIE W SALI ZAJĘĆ:
- zwiedzanie przedszkola, zapoznanie z rozkładem sal, szatni, łazienki,

- zajęcia i zabawy w sali zajęć,

- oswajanie dzieci z nowym dla nich miejscem i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

stworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci i ich rodziców do naszego przedszkola

 

 

Obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna.

 

10.07.2014
(CZWARTEK)

 

9.30- 11.00

 

 ZABAWY W SALI ZAJĘĆ I W OGRODZIE PRZEDSZKOLA:

- udział dzieci w zabawach i zajęciach zespołowych  oraz indywidualnych w salach i w ogrodzie przedszkola razem z rodzicem,

- rozdanie informacji „Co do przedszkola”.

 

 

 

Obuwie zmienne dla dziecka i dla opiekuna

 

Wypełnioną ankietę na temat przebiegu dni adaptacyjnych.

 
Uwaga !!!

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2014/15

Zapraszamy rodziców ( ale bez dzieci) w dniu 26 czerwca (czwartek) na godz. 17.00 do przedszkola na spotkanie organizacyjne z dyrektorem przedszkola i nauczycielami. Rodzice zostaną zapoznani ze szczegółową działalnością przedszkola oraz z programem adaptacyjnym. Przedstawiony zostanie również plan spotkań letnich z dziećmi  w ramach adaptacji.
           

  Rekrutacja w naszym przedszkolu trwa

od 11.03.2014 do 31.03.2014
W tym czasie w sekretariacie można pobierać oraz składać wypełnione wnioski.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

oraz terminy składania dokumentów dostępne są w pliku pdf 
terminy_przyjęć_do_przedszkola.pdf

 

Ponadto informujemy, że wszystkie karty złożone w tym okresie będą rozpatrywane na równych zasadach tzn. kolejność złożenia nie jest ważna.


 

photo

Ilość odwiedzin: 460830